Odbrana BiH – Igman ’22: Fočanska brigada, najveće žrtve i herojska borba

Od 19. jula do 15. augusta održava se manifestacija “Odbrana BiH- Igman 2022.” Čini se kako nekim brigadama nije dato dovoljno zasluženog prostora.  Zato bi se valjalo prisjetiti onih koji su dali najviše žrtava u odbrani BiH i tog jula 1993. bili ključni u odbrani Igmana.  To je svakako Fočanska 82. viteška brigada.

Svojevremeno je na tu odsudnu bitku podsjetio armijski komandant Nezim Halilović Muderis: “U periodu od 10. do 31. jula 1993. u širem rejonu Proskoka živote je dalo 60 boraca 1. fočanske viteške brigade (82. brdske viteške brigade), a njih 256 je ranjeno.”

O ulozi Fočaka u odbrani slobodne teritorije Abdulah Sidran je zapisao: “Idem na šehitsko groblje (u Pazariću) kod džamije. Dvije stotite šehita tu počiva… Tri reda, naša bošnjačka imena, sve Foča, Foča, Foča, Foča, Foča… A Bosnom se pronijela laž o Fočacima kao nikakvim borcima. Po tri, po četiri ista prezimena. Djeca, mladići. Naši Bošnjaci. Borci iz Foče, izginuli na Igmanu…”.

Kada je Sarajevo bilo pred padom i kada su se povlačile brigade za brigadom na Proskoku je samo za jedan dan u teškim borbama poginulo 27 fočanskih boraca. Za 21 dan teških borbi za Igman je  60 Fočaka poginulo a 256 je ranjeno. Tog 17. jula 1993. godine poginuo je i komandant bataljona Fočanske brigade heroj Dževad Hanjalić čije posljednje riječi su bile: “Borite se do zadnjeg i nemojte se predati… ”

“Da se zna i pamti: Dvije hiljade Fočaka je pod puškom u Armiji RBiH poginulo na ratištima širom bih u desetak raziličitih jedinica”, porvrdio je Nezim Halilović Muderis. U 12 opština je Fočanska brigada vodila bitke i dala svoj doprinos u borbi za slobodnu BiH.

To što je oko dvije hiljade Fočaka je sa puškom u ruci poginulo braneći BiH, to ih čini opštinom sa najvećim žrtvama u Armiji RBiH prema broju stanovnika.

Nažalost, danas to malo ko spominje javno. A čak se i na ovoj manisfestaciji Igman ’22 njima ne pridaje važnost koju zaslužuju.