Popis u Hrvatskoj:Brojke iz 1948. godine

Prvi rezultati Popisa stanovništva, kojeg je prošle godine proveo Državni zavod za statistiku, pokazuju da Hrvatska ima 3.888.529 milijuna stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 2011. Hrvatska imala 4,281 milijun stanovnika, a sad je 3,88 milijuna, što predstavlja pad od oko 400 hiljada  stanovnika.

Republika Hrvatska po popisu stanovnika iz 1991. je imala 4,78 milijuna stanovnika, što u odnosu na sadašnje brojke govori o padu od gotovo 900.000 stanovnika. Popis stanovništva iz 1948. koji je, rekao je, pokazao gotovo identične brojke stanovnika kojih je tada bilo 3,75 milijuna.

U toku su sređivanja brojki, a prema stručnjacima ukupni broj može biti nakon svega manji od ovog prvog službenog podatka.

Brojke bi bile mnogo manje da nije bilo iseljavanja Hrvata iz BiH.