ARMIJA BiH, to goloruko čudo

ARMIJA BiH

Se tiho, sa namjerom, zaboravlja

A samo maloumni ne vide

Kome to paše

To goloruko čudo

Mora imati svoje istorijsko mjesto

I treba ga pominjati

I opet oživjeti, Bakire

Ako nećeš da nas opet čiste

Okrvavljene sa naše okućnice

Jer, upravo, to svaka daska

U glavi zna, bez tog čuda

Ne bi bilo ni BiH

Ni slavljenja samo ZAVNOBiH-a

Koji treba opet da se održi

I u Mrkonjiću i u Srebrenici

Jer puna je kapa fašista i prijetnji

Da se naše srce u

GRUDIma raskomada

 

Nama treba naša

Armija BiH

Da čuva ljudskost u nama

Da čuva ZAVNOBiH

I spašava nas od zla

 

TREBA, jer zlo

Razumije samo

Jezik oružja

 

Zalud mu tepaš

Lijepim riječima

Nažalost, moj Mahatma

(Enes TOPALOVIĆ)

 

(pjesma inspirisana tekstom Priča o zaboravljenom bosanskom ponosu)