Marketing

Bosna Global.net urednička politika je promoviranje BiH kompanija i pojedinaca za koje smatramo da ispunjavaju naše etičke i moralne norme i koje u skladu sa BiH zakonskom regulativom svojim proizvodom i načinom poslovanja čuvaju prirodu i zdravlje ljudi. Nećemo reklamirati kompanije i pojedince koji svojim načinom poslovanja i javnom prezentacijom vrijeđaju vjerska, nacionalna, etičke i rasna osjećaje drugih i tako diskriminiraju pojedinca i društvo.  Posebnim ugovorom i cjenovnikom ćemo regulisati sve uslove našeg marketinškog predstavljanja vaših kompanija.

Svi zainteresovani za postavljanje reklame i banera na naš portal se trebaju obratiti Front Desk sekretarici. 
Naš moto je
"Kupujmo domaće"
 
Redakcijski kolegij 

Related Articles

O nama

Uslovi korištenja