Uslovi korištenja

Korištenjem portala BosnaGlobal.net prihvatate sljedeća pravila i uslove korištenja.

Vijesti i slike

 Sadržaj na portalu BosnaGlobal.net  zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist BosnaGlobal.net Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Komentari

Komentari odražavaju stavove njihovih autora. Portal BosnaGlobal.net zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja.  Svi podaci, upisani prilikom registracije, unose se u bazu podataka. Niti jedan podatak ne smije i neće biti dan na uvid trećoj osobi (osim ukoliko je to zakonom zahtijevano). BosnGlobal.net se ne može držati odgovornim ukoliko uslijed hakerskog napada dođe do uvida u/otkrivanja podataka.Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost portala BosnaGlobal.net po bilo kojem osnovu vezanim za Vaše poruke. BosnaGlobal.net zadržava pravo da otkrije Vaš identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjedujemo o Vama) u slučaju pritužbe ili pravne akcije koja rezultuje iz poruka koje ste slali na komentarima.

Related Articles

Marketing

O nama