Selma Porča: Naša djeca znaju ko su i odakle su i to je naša budućnost

Selma Porča je rođena u Banja Luci odakle je njena porodica protjerana 1992. godine. Prvo su preselili u Travnik, pa onda u Zenicu gdje je živjela u izbjeglištvu. U Sarajevo ulazi kroz “Tunel spasa” i tu ostaje tokom opsade grada, dok je njen otac bio pripadnik Armije BiH. Poslije rata Selma i njena porodica se sele u Sijetl, u saveznoj državi Vašington.
Diplomirala je na University of Washington poslovnu administraciju, smjer računovodstvo a potom je na istom univerzitetu magistrirala profesionalno računovodstvo, smjer porezni sistem.
Govori precizno i bez viška riječi u ovom izuzetno zanimljivom razgovoru.

BosnaGlobal: Imenovani ste za izvršnu direktoricu KBSA (Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike). Dobili ste totalnu podršku ključnih ljudi ove organizacije. Koliko ta podrška znači Vama i koliko osnažuje poziciju koju ćete obavljati?
Selma Porča: Neizmjerno sam zahvalna svim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli da profesionalizujemo poziciju izvršnog direktora koja radi puno vrijeme za našu zajednicu. Danas sam to ja, sutra može biti neko drugi. Bez podrške ključnih ljudi u našoj zajednici, ova pozicija danas ne bi postojala. Koristim priliku da se zahvalim svim našim dosadašnjim i budućim donatorima na nesebičnoj pomoći i podršci radu KBSA.

BosnaGlobal: Postoje li neki okvirni ili precizni podaci koliko naša zajednica Bošnjaka broji u Sjevernoj Americi?
Selma Porča: Na osnovu prijašnjih procjena, smatra se da na ovom kontinentu živi preko 350,000 građana bošnjačkog porijekla, oko 300,000 u SAD-u i 50,000 u Kanadi.

BosnaGlobal: Šta će biti Vaš posao? Šta je misija i vizija KBSA? Može li vaš Kongres biti potpuna krovna organizacija za sve naše ljude u SAD i Kanadi?
Selma Porča: Prije nego što sam prihvatila poziciju, bilo mi je jako važno, kao i ostatku tima, da definišemo odgovornosti izvršne direktorice organizacije. Ovo je bilo važno iz dva razloga: prvo, da bi imali jasno definisane standarde i očekivanja od osobe koja će obavljati taj posao i drugo, da bi se tačno znalo koje su odgovornosti članova Upravnog odbora a koje izvršnog direktora.

BosnaGlobal: KBSA je nacionalna organizacija čija je misija podsticanje društvenog aktivizma Bošnjaka u Sjevernoj Americi kroz jačanje lokalnih zajednica, izgradnju budućih lidera, očuvanje našeg naslijeđa te razvijanje kulture sjećanja.
Selma Porča: Našu detaljnu viziju možete pogledati na stranici www.bosniak.org. Ukratko, trudimo se da Bošnjaci imaju aktivniju ulogu u američkom društvu, da budemo glas Bošnjaka i iznosimo vlastite stavove i mišljenja, da izgradimo mrežu saradnje kako sa našim tako i sa američkim organizacijama i institucijama, da dijelimo znanje, resurse i pružamo podršku drugim organizacijama koje dijele našu viziju i misiju te da budemo mentori mladim Bošnjacima, da podstičemo njihov aktivizam u našim zajednicama.

BosnaGlobal: Sa čime se suočava naš svijet u SAD i Kanadi? Ujedinjeni imate mogućnost djelovanja i uticaja na politiku SAD i Kanade prema BiH. Kako organizirati naše ljude da budu respektabilna snaga u dvije svjetski moćne države?
Selma Porča: Naši građani koji su došli u SAD i Kanadu u svojim zrelijim godinama aktivno prate dešavanja u BiH, dok su njihova djeca, koja su rođena ili odrasla na ovom kontinentu, više upoznata sa dešavanjima u lokalnom društvu. Smatramo da možemo najefikasnije djelovati i pomoći našu domovinu tako što ćemo nastupati kao američki i kanadski građani. Svako od nas ko je državljanin SAD i Kanade ima svog lokalnog predstavnika u vlasti. Ovi predstavnici dijele svoje vrijeme između svoje lokalne baze i prisustva u Vašington DC-u, odnosno Otavi. Stoga je važno da ostvarimo kontakte sa našim američkim i kanadskim predstavnicima kako na lokalnom nivou, tako i u sjedištu Kongresa SAD-a, odnosno Parlamentu Kanade.
U tom kontekstu, KBSA je ostvario kontakte, kako sa zajednicama koje imaju aktivnu saradnju sa svojim predstavnicima na lokalnom nivou, tako i sa državnim institucijama u glavnom gradu. Kao američke i kanadske nevladine organizacije, mi možemo iznositi svoja mišljenja kao Amerikanci i Kanađani prema našim predstavnicima u vlasti i državnim institucijama.
U SAD postoji i drugi način uticaja, a to je djelovanje kroz Komitet za političku akciju (PAC), što je legalna forma direktnijeg lobiranja prema predstavnicima vlasti. Na nedavnim Susretima Bošnjaka u Denveru smo obavijestili naše simpatizere da smo započeli aktivnosti po pitanju aktiviranja i ove opcije.

BosnaGlobal: Koliko su naši ljudi još uvijek na vezi sa BiH? Koliko su odani svojoj zemlji porijekla? Koliko se čuva nacionalna kultura Bošnjaka, koliko bosanski jezik i sve drugo što čini identitet našeg naroda?
Selma Porča: Tvrdim da su naši ljudi jako vezani za svoju domovinu, iako to možda uvijek tako ne izgleda u domovini. Većina naših sugrađana nije došla u SAD svojom voljom već su protjerani silom sa svojih ognjišta, mnogi su prije dolaska u SAD bili u logorima ili su došli na liječenje u SAD i Kanadu nakon teških tjelesnih povreda koje se pretrpjeli u toku agresije na BiH. Smatram da se zbog toga, a i zbog neprestanog negiranja agresije na BiH i genocida, nikada nećemo odreći naše domovine, niti mi, niti naša djeca. Naša djeca znaju ko su i odakle su. U svakoj većoj zajednici i dan danas, tri decenije nakon našeg dolaska, postoje škole na bosanskom jeziku koje pohađaju hiljade naše djece i to je naša budućnost. Trebamo nastaviti raditi da u svakoj zajednici, nevažno od njene veličine, imamo škole bosanskog jezika, jer je jezik važan preduslov u očuvanju identiteta i opstanka našeg naroda na ovom kontinentu.

BosnaGlobal: Može se ponekad čuti kako je na djelu svjesno gubljenje nacionalnog identiteta među našim svijetom. Kolike su u tom slučaju razmjere tog odnarođavanja? Kako to zaustaviti ili usporiti?
Selma Porča: Kako vrijeme prolazi, prirodno je da se zajednica sve više integriše u američko društvo i način života. Kada sam doselila u SAD 1999. godine, bilo je dosta više druženja, dosta više programa, itd. To je održavalo zajednicu. Sada toga ima manje, a sama pandemija covida je pogoršala situaciju.
Susreti Bošnjaka koji su prošle sedmice organizovani u Denveru su bili lijepa prilika da se naš narod napokon okupi poslije gotovo tri godine. Mislim da se rekordnim odzivom dalo vidjeti da su ljudi bili željni druženja. Kako sam prethodno spomenula, bosanske škole su takođe jako važne u očuvanju identiteta.

BosnaGlobal: Bili ste u BiH, vidjeli ste da kao država funkcionira sa teškoćama. Vrhunski ste stručnjak za ekonomiju i poreski sistem. Šta BiH treba uraditi da krene u snažniji razvoj?
Selma Porča: Za efikasno ekonomsko tržište je potrebna vladavina prava i jednakost svih građana i privrednih subjekata pred zakonom. Takav sistem štiti investitora, kako domaćeg, tako i stranog te uspostavlja pravila koja podjednako važe za sve. Sistem u kome ista pravila važe za bogate i siromašne, za velike korporacije i male kompanije je učinio zapadni svijet onim što je danas. Sistemi koji štite podobne pojedince i korporacije najčešće rezultiraju korupcijom, koju je kasnije teško iskorijeniti.
Porezna politika je takođe važna za ekonomski razvoj društva. U Zapadnim zemljama imamo progresivnu poreznu politiku u kojoj pojedinci koji više zarađuju plaćaju i procentualno veći porez dok oni koji zarađuju manje, procentualno plaćaju manji porez.
Visoki doprinosi za zaposlene tjeraju poslodavce u BiH da pribjegavaju pronalaženju rješenja koje najčešće idu na štetu radnika. Upoznata sam sa inicijativom jednog broja privrednika iz BiH, koji, koliko sam razumjela, predlažu smanjenje doprinosa za zaposlene ali i uz povećanje minimalne satnice. U SAD-u i Kanadi se dugo vodila polemika po ovom pitanju i postajala je bojazan da bi povećanje minimalne satnice dovelo do većeg otpuštanja radnika. Do toga nije došlo i na osnovu ovog iskustva, smatram da je ovaj predloženi model BiH privrednika vrijedan pažnje.

BosnaGlobal: Može li se oko KBSA okupiti naša mladost koja postiže izuzetne rezultate u nauci? Kako ta naša izuzetna naučna mladost može pomoći BiH?
Selma Porča: Zahvaljujem se na ovom pitanju jer je upravo profil sadašnjih članova Upravnog odbora KBSA građen na ovim principima. Predsjednik KBSA je partner, dakle suvlasnik u advokatskoj firmi koja zapošljava više od 400 advokata. Naša globalna ambasadorica je ne samo profesorica na prestižnom američkom univerzitetu, već osoba koja je potpuno integrisana u sve slojeve američkog društva. U našem timu imamo pojedince koje su uspješni u svojim karijerama, iz različitih oblasti. Svi članovi našeg tima su obrazovani na ovom kontinentu i rade u prestižnim korporacijama, na univerzitetima ili uspješno vode svoje kompanije.
Iako se naša organizacija prvenstveno fokusira na društveni aktivizam, u okviru KBSA djeluje i Akademija Zlatni Ljiljan čiji je zadatak upravo da animira i okuplja našu mladost po pitanju edukacije, kulture, umjetnosti te očuvanja naše tradicije i kulture. Jedan od prioriteta u narednom periodu je razvoj novih programa u okviru naše Akademije koja bi uključila još veći broj naših mladih članova zajednice, a osim toga i promovisala rad naših eksperata iz raznih polja nauke i umjetnosti.

BosnaGlobal: Govori se o velikoj finansijskoj moći naše zajednice, pogotovo u SAD-u. Tvrdi se da naši ljudi imaju nekoliko desetina milijardi dolara na američkim bankama, što je stvoreno za kratko vrijeme. Je li moguće i kako privući taj kapital kao investicije u BiH?
Selma Porča: Kao što je već poznato, kroz posjete domovini, naši ljudi iz SAD-a unose značajan kapital u BiH. Ipak, najčešće je riječ o individualnim donacijama i manjim investicijama. Svjedoci smo da u određenim sektorima, kao što je polje informacionih tehnologija, jedan broj poduzetnika iz SAD otvara svoja predstavništva i u BiH. Da bi došlo do još značajnih ulaganja u BiH ekonomiju, potrebno je nastaviti raditi u BiH na ispunjavanju uslova koje sam spomenula u prethodnom odgovoru.

BosnaGlobal: Naravno, redovna je priča kako nemamo ministarstvo za iseljeništvo. Može li biti saradnje države BiH sa takvom moćnom organizacijom kakav je KBSA?
Selma Porča: Zahvaljujem se na lijepim riječima za našu organizaciju. Svakako da je svaka institucija koja bi jače vezala domovinu sa svojom dijasporom potrebna i dobro došla. Imamo jako puno primjera u svijetu, pa i u komšiluku, gdje iseljeništvo aktivno učestvuje u društvenom životu domovine.
Što se KBSA tiče, iako u imenu naše organizacije stoji ime Bošnjak, trebamo imati u vidu da smo mi ipak američka nevladina organizacija koja je registrovana u SAD-u, te koja prati američke zakone. U tom kontekstu, postoje prepreke po pitanju eventualne političke saradnje sa BiH institucijama. Ipak, s druge strane postoji prostor za saradnju na drugim poljima. Na primjer, ove godine je KBSA u saradnji sa Privrednom komorom Naples, Florida organizovao edukaciju budućih lidera u tri bh. grada. Ovaj program je realizovan u partnerstvu sa Privrednim komorama Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog kantona te Kantona Sarajevo. Cilj ovog programa je da se prenesu pozitivna iskustva iz SAD-a u BiH. Ovo je jedan od primjera, a slične mogućnosti za saradnju postoje i u mnogim drugim oblastima.