Bosna i Hercegovina pozvana na historijski Samit NATO-a u Madridu

Bosna i Hercegovina je pozvana na Samit NATO-a koji će se održati 29. i 30. juna 2022. U Madridu.

Lideri NATO-a se okupljaju u Madridu u Španiji kako bi razgovarali o važnim pitanjima sa kojima se Alijansa suočava. Samit je na neki način historijski jer će odredit će strateški smjer NATO-a za sljedeću deceniju i dalje, osiguravajući da će Alijansa nastaviti da se prilagođava svijetu koji se mijenja i da svoju milijardu ljudi čuva na sigurnom.

Na samitu u Madridu, NATO će usvojiti svoj novi strateški koncept.

Ovaj ključni dokument ponovo potvrđuje vrijednosti, svrhu i zadatke NATO-a. On daje zajedničku procjenu sigurnosnih izazova sa kojima se Alijansa suočava i ističe političke i vojne zadatke koje će NATO izvršiti kako bi ih riješio.

Strateški koncept je rezultat internih konsultacija među saveznicima i eksternog angažmana sa partnerima, drugim međunarodnim organizacijama, stručnim zajednicama, omladinskim organizacijama, civilnim društvom i privatnim sektorom.