Centralna banka BiH predstavila sistem prijave korupcije i drugih nepravilnosti

Centralna banka BiH predstavila je danas u Sarajevu “Etičku liniju” – eksterni zaštićeni online sistem koji nudi mogućnost anonimne i neanonimne prijave o postojanju korupcije i drugih nepravilnosti u radu Centralne banke.

Navedeno je da je sistemu, koji je dostupan 24 sata dnevno sedam dana u sedmici i besplatan je za prijavitelja, moguće pristupiti putem web stranice: www.cbbh.ba, klikom na logo “Etička linija”.

Prijavljivanje kroz taj sistem je potpuno anonimno, ukoliko to prijavitelj želi, i nije moguće utvrditi odakle i od koga je podnesena prijava, što daje sigurnost prijavitelju. Sistemom upravlja nezavisna treća strana, koja nema uvid u sadržaj internih prijava i postupanja, ali koja garantuje visoke tehničke standarde zaštite sistema od zloupotreba ili neprofesionalizma.

Također, nije moguće interno manipulisanje prijavama – onemogućeno brisanje, razvijen sistem upozoravanja o rokovima, nemogućnost preskakanja koraka u procesu provođenja pravilnika, memorija svih radnji učinjenih u sistemu.

Na prezentaciji je naglašeno da prijavitelj nakon podnošenja prijave putem “Etičke linije” dobija nasumično generisani PIN kod, putem kojeg može pratiti status svoje prijave i anonimno, dvosmjerno komunicira sa ovlaštenim službenikom za postupanje po prijavi

Svaki ulazak administratora u sistem je registrovan i moguće je pratiti trag aktivnosti. Osim toga, sistem registruje tačno vrijeme svake aktivnosti inspektora ili supervizora – kada je primljena prijava, kada je otvorena, komunikaciju s prijaviteljem ili supervizorom.

Istaknuto je da je “Etička linija” eksterni nezavisni online sistem za prijavu korupcije koji je smješten na serverima Amazona u Irskoj s visokim standardima privatnosti, i njime upravlja treća strana (ne organizacija koja ga koristi) što za prijavitelje predstavlja veće povjerenje u zaštitu njihove anonimnosti.

Na sistemu postoji politika privatnosti u kojoj su date sve informacije o prikupljanju i obradi ličnih
podataka.

Razrađeni su i uslovi korištenja sistema, koje korisnik mora pročitati i prihvatiti ukoliko želi koristiti sistem.

(FENA)