Kovačević: Prelazak s etničkog na građanski koncept neminovnost na evropskom putu BiH

Najnovijom presudom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) po apelaciji Slavena Kovačevića srušen je koncept legitimnog političkog predstavljanja konstituentnih naroda, i kako je Sud utvrdio, država Bosna i Hercegovina treba da osigura primarno građansko predstavljanje u institucijama vlasti, čime se suverenitet vraća u u ruke svih građana. Prelazak s etničkog na građanski koncept jeste neminovnost na evropskom putu BiH.

Istaknuto je to danas na pres-konferenciji u Sarajevu koju su povodom najnovije presude ESLJP-a organizirali Klub poslanika Demokratke fronte (DF) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i delegat u Domu naroda Dženan Đonlagić.

U osvrtu na značaj presude, njene pravne i političke implikacije, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i podnositelj spomenute apelacije Slaven Kovačević kazao je kako je etničko predstavljanje u institucijama vlasti direktan udar na demokratiju, podsjećajući kako Vijeće Evrope (VE) počiva na tri temeljna principa koji podrazumjevaju – demokratiju, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava.

Kako je kazao, presudom ESLJP-a utvrđeno je pravo na slobodan izbor zajamčeno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno da je jedan od stupova demokratije – aktivno biračko pravo podnositelja aplikacije prekršeno, te da je on onemogućen u konzumiranju tog prava.

– Tražio sam da svi građani Bosne i Hercegovine biraju svoga šefa države (Predsjedništvo BiH), bilo da je pojedinačan ili kolektivan u direktnim izborima – precizirao je Kovačević, a kako bi ranije presude – Sejdić-Finci, Zornić, Pilav, Šlaku, Pudarić imale smisla “da se svi mogu kandidirati (pasivno biračko pravo), onda moramo i mi moći svi glasati za sve kandidate“.

Dodao je kako se i u pogledu Doma naroda mora osigurati isti princip, odnosno otvoriti mogućnost građanima da te ljude biraju, “jer oni nama odgovaraju za svoj rad“, a u vezi s čime je, pozivajući se na Mišljenje Venecijanske komisije, od ESLJP-a tražio jedan od tri moguća scenarija, uključujući i njegovo „gašenje“ uz uvjet da se zaštita kolektivnih prava prenosi na Predstavnički dom.

Kovačević je u tom kontekstu zaključio kako je potrebno izmijeniti aktuelnu paradigmu u BiH, odnosno preći s etničkog na građanski koncept, a što je neminovnost na evropskom putu, navodeći kako ne postoji nijedna zemlja u EU koja je etnički organizirana.

– Dejtonski mirovni sporazum je postigao svoj legitimni cilj – uspostavu mira i mi se nalazimo u procesu implementacije mira – istaknuo je Kovačević, potcrtavajući kako nisu tačne tvrdnje da se spomenutom presudom obara Dejton.

U pogledu očekivanja od međunarodne zajednice, Kovačević navodi kako ga zanima šta će na sve reći zemlje Kvinte, Delegacija EU i OHR, “koji je ovom presudom osramoćen“, te kako oni vide zaštitu ljudskih prava.

Podsjetio je, također, kako se Evropska konvencija, prema Ustavu BiH, direktno primjenjuje i ima prednost u odnosu na sva druga prava i u tom kontekstu naveo je kako je presuda Ustavnog suda u predmetu ‘Ljubić’ u potpunoj suprotnosti s presudom ESLJP-a, te da se, u skladu s tim, onda primjenjuje presuda u predmetu ‘Kovačević’.

Kovačević je, nadalje, upozorio kako neprovođenje presuda ESLJP-a, kao i podstrekavanje na njeno neprovođenje, predstavljaju krivično djelo, a na čemu bi se trebale angažirati nadležne institucije BiH.

Na početku obraćanja kazao kako je primijetio da postoje neki koji bi problematizirali njegovo nacionalne izjašnjavanje.

– Ja sam po nacionalnosti Bosanac i Hercegovac, zato što sam državljanin BiH, a to nije isto što i etnička pripadnost i oni koji ne znaju razliku, to je njihova stvar. Ni u jednom zemlji na svijetu to nije isto. U svojoj tužbi nisam isticao etničku pripadnost, ja sam ovo uradio kao građanin Bosne i Hercegovine – kazao je, između ostalog, Kovačević.

Novinarima se prethodno obratio poslanik Kluba DF-a Zlatan Begić, ocijenivši kako sa stanovišta evropskih vrijednosti bez prava građana da biraju nositelje javne vlasti, zapravo, nema demokratije.

– Bez građana nema demokratije, bez demokratije nema Evrope i evropskog puta BiH. Bez provođenja presuda ESLJP-a, odnosno vladavine prava nema niti građanina, nema niti demokratije, niti evropskog puta BiH – poručio je Begić.

Ocijenio je, istovremeno, kako razmatrana presuda ESLJP-a predstavlja moćan alat u izgradnji ‘normalnosti’ u Bosni i Hercegovini, pozivajući sve relevantne aktere društvenog života u zemlji na aktivniji odnos spram tog procesa.

Evropski sud za ljudska prava danas je objavio sažetak presude u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je utvrdio da je aktivno biračko pravo Kovačevića prekršeno.

U današnjoj presudi Vijeća Evropski sud za ljudska prava je ocijenio da je Bosna i Hercegovina prekršila član 1. Protokola br. 12 (opća zabrana diksriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima u pogledu Kovačevićeve nezastupljenosti u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvu BiH.

Sud je utvrdio da je trenutni politički sistem etničku zastupljenost učinio relevantnijom od političkih, ekonomskih, socijalnih, filozofskih i drugih razmatranja i na taj način pojačao etničke podjele u zemlji i narušio demokratski karakter izbora.