Ministarstvo finansija i trezora BiH završava rad na budžetu za 2022. godinu

Ministarstvo finansija i trezora BiH završava aktivnosti na izradi Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) za period 2022.-2024. godina i Budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu i uputit će ove dokumente u dalju proceduru Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH.

Nakon preostalih tehničkih korekcija na tekstovima ova dva dokumenta i posljednjih kontrola sadržaja budžeta očekuje se da ovi dokumenti u ponedjeljak budu predati Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je povodom mnogobrojnih špekulacija u javnosti u vezi procedura usvajanja budžeta da svemu ovome prethode zahtjevi i konsultacije s budžetskim korisnicima koji su anekse budžetskih zahtjeva slali mimo svih rokova tražeći dodatna sredstva.

Prema riječima ministra Bevande, Ministarstvo finansija i trezora BiH radi ovaj zahtjevan posao najbrže moguće i pored mnogobrojnih pritisaka s više strana te je odbacio tvrdnje o postojanju opstrukcija u ovom procesu.

– Napominjem da smo na Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za period 2022-2024. godina, koji je Fiskalno vijeće usvojilo 30. marta ove godine, čekali devet mjeseci iako je Ministarstvo finansija i trezora svoj dio posla završilo u roku. Osim toga, budžet za 2021. godinu nikada nije usvojen iako je prošle godine u februaru upućen Predsjedništvu BiH – naglasio je Bevanda.

Navodi da je Ministarstvo finansija i trezora BiH u najbržem mogućem roku u datim okolnostima uporedo radilo Dokument okvirnog budžeta za period 2022-2024. godina i Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu.

– To su dva obimna i ozbiljna dokumenta na kojima počiva finansiranje institucija BiH i povrat javnog duga. Dakle, Ministarstvo finansija i trezora BiH je imalo težak zadatak i prema tome se odnosimo odgovorno, profesionalno i ne podliježemo raznim pritiscima koji su svakodnevni i neosnovani – rekao je Bevanda.

Temeljem Ustava i zakona Ministarstvo finansija i trezora BiH je samo tehnički izvršilac u procesu donošenja budžeta. Nakon što Vijeće ministara usvoji Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH on se upućuje ustavnom predlagaču – Predsjedništvu BiH koje utvrđuje Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, poslije čega ga na konačno usvajanje upućuje na usvajanje Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Globalni okvir fiskalne bilanse i politika u BiH zadao je okvire za budžet institucija BiH za 2022. godinu koji će iznositi 1.073.600.000 KM od čega su izdvajanje prihoda od indirektnih poreza za nivo BiH 865.500.000 KM, a ostatak su vlastiti prihodi, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

(FENA)