Misija OSCE-a u BiH i SAD povećavaju podršku borbi protiv korupcije u BiH

Misija OSCE-a u BiH i SAD povećavaju podršku borbi protiv korupcije u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provedbu zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a (INL) najavili su danas novi trogodišnji projekt čiji cilj je osnaživanje organa vlasti i građana u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije.

Misija OSCE-a u BiH i INL prezentirali su detalje tog projekta na sastanku, koji je održan putem interneta, sa predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i sa antikorupcijskim timovima iz cijele države.

Taj projekt finansiraju Sjedinjene Američke Države, implementirat će ga Misija OSCE-a u BiH, a sastoji se od sveobuhvatne kampanje podizanja svijesti javnosti o posljedicama korupcije i o tome šta građani mogu učiniti da je spriječe. Njime se pružaju i finansijska sredstva za jačanje kapaciteta bosanskohercegovačkih antikorupcijskih tijela da spriječe korupciju.

Taj projekt pruža podršku širim naporima međunarodne zajednice usmjerenim ka pružanju pomoći vlastima BiH i građanima u borbi protiv korupcije u svrhu poboljšanja ekonomskih uslova i stvaranja stabilnije, prosperitetne države koja će raditi u korist svih građana.

Kampanja podizanja svijesti javnosti bit će osmišljena da pomogne građanima BiH i podstakne ih da prepoznaju i odbace sve oblike koruptivne prakse i da nadležnim organima vlasti prijave svaku zloupotrebu s kojom se budu suočili, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

– Taj projekt podiže nivo našeg rada na sprječavanju korupcije time što daje građanima i poreskim obveznicima BiH informacije i alate, koji su im potrebni da insistiraju na odgovornosti javnih institucija i zvaničnika – istaknula je šefica Misije OSCE-a u BiH ambasadorica Kathleen Kavalec.

Znamo da, kako je kazao ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson, korupcija umanjuje ekonomski rast, predstavlja prepreku razvoju, destabilizuje vlade, podriva demokratiju i otvara mogućnosti opasnim grupama ljudi kao što su kriminalci, trgovci ljudima i teroristi.

– Zbog toga mi pružamo podršku naporima poput ovog da spriječimo nezakonito bogaćenje, ojačamo istrage i procesuiranje korupcije, promovišemo odgovornost i transparentnost i osnažimo reformiste u BiH – izjavio je Nelson.

(FENA)