Početak rada carinske ispostave Bratunac i Carinskog referata GP Bratunac – Novi most za robni promet

Dana 1. augusta u 08.00 sati s radom počinje Carinska ispostava Bratunac koja je smještena na lokaciji Graničnog prijelaza Bratunac (Novi most). Također, 1. augusta u ponoć referat Granični prijelaz Bratunac – Novi most počinje obavljati poslove iz svoje nadležnosti u vezi s međunarodnim drumskim saobraćajem robe preko Graničnog prijelaza Bratunac (Novi most).

 

 

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH podsjećaju da je ovaj granični prijelaz je otvoren za međunarodni promet putnika od novembra 2021. godine, a sada se otvara i za međunarodni promet roba.

Carinska ispostava Bratunac uključuje se u informaciono komunikacioni sistem UINO (puštanje u upotrebu: carinskog informacionog podsistema ASYCUDA World za podnošenje i obradu carinskih deklaracija u uvoznim i izvoznim carinskim postupcima, novog provoznog kompjuterizovanog sistema (NCTS), carinske informatičke aplikacije za TIR i ATA karnet, te s njima povezane druge informatičke aplikacije (EX Disc i drugo).

U Carinskom referatu Granični prijelaz Bratunac – Novi most pušta se u upotrebu: novi provozni kompjuterizovani sistem (NCTS), carinske informatičke aplikacije za TIR i ATA karnet, te s njima povezane druge informatičke aplikacije (EX Disc i drugo).

Novoizgrađeni most “Bratoljub”, između Bratunca i Ljubovije, na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, zajednički granični prijelaz i carinski terminal Bosne i Hercegovine i Srbije su zvanično pušteni u funkciju u novembru 2021. godine za međunarodni promet putnika.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je izgradila zajednički prijelaz, a Vlada Republike Srpske pristupne saobraćajnice.

– Podsjećamo, 2019.godine Vijeće ministara BiH je osiguralo neophodna sredstva za izgradnju zajedničkog graničnog prijelaza. Vrijednost projekta je iznosila 14,5 miliona KM. Izgradnju mosta je finansirala Republika Srbija.

UIO je osigurala potreban prostor za nesmetan rad kontrolnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije za potrebe rada carinskog referata na Graničnom prijelazu Bratunac – saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

(FENA)