Stipe Prlić: HDZ BiH je Hrvate odvratio i odvraća od BiH

Stipe Prlić, predsjednik HNV-a BiH u Otvorenom studiju na Federalnom radiju je kazao kako HDZ-ova politika od ratnih godina i u eri Stjepana Kljujića bila sasvim drugačija, okrenuta prema BiH prema Sarajevu i prema BiH. Nakon odlaska Kljujića nastupile su neke druge politike HDZ-a koje su odvraćale Hrvate od BiH.

Nesretni rat i te prilike su donijele i osnivanje HNV-a koje se borilo protiv svega što je negativna politika HDZ-a donijela.

„HDZ BiH i njegova politika, je na fonu da je pola BiH već otpisano. Ko govori u HNS-u o biskupu Komarici o pložaju Hrvata u RS-u, jednostavno to kao da ne postoji i sve je divno i bajno za Hrvate. Taj dio BiH je otpisan, a u ovom drugom dijelu BiH, Federaciji, Hrvati nisu međusobno ravnopravni. Tako da su Hrvati u veoma teškoj poziciji.“

Pluralizma unutar hrvatskog nacionalnog korpusa ima nešto malo u začecima – kaže Prlić.

„Vrlo, vrlo malo i rješenje je ono za što se zalaže HNV, a to je da svi građani BiH i svi narodi i manjine moraju imati jednaka prava na cijeloj teritoriji BiH.“

Prijedlozi HDZ-a o izmjenama Izbornog zakona i Ustava su štetu Hrvata i u suprotnosti su sa principima jednakih prava za sve.

„Prema njihovim prijedlozima mi idemo ka tome da tamo gdje ne ne živi više od 5,8 posto Hrvata, Hrvat ne može biti izabran na bilo kojoj listi. Ti Hrvati kao što su Hrvati Tuzle recimo su manje vrijedni po tome, a mi se upravo zalažemo obrnuto. Da tamo gdje smo mi u većini i bilo koji drugi narod koji je negdje u većini on ne može biti ugrožen. Ali zato tamo gdje su narodi u manjini, tamo ih treba najviše zaštititi.“

Mi u BiH moramo pomiriti građansko i nacionalno i na tim pricipima smo nekad ranije u neka druga vremena i živjeli i tako i trebamo nastaviti i rješenja tražiti na tom fonu.

„Ni separatizam ni unitarizam ni dalje etničke podjele neće nam ništa donijeti dobro mada bez obzira na naš trud bez Međunarodne zajednice neće ići“- kazao je Prlić.