U rezoluciji Evropskog parlamenta spomenut i Zapadni Balkan

Da bi zadržala kredibilitet procesa poširenja Evropske unije i omogućila svoje transformativne ovlasti, dugotrajna opredijeljenost prema zemljama Zapadnog Balkana mora se održati i njihova paralelna putanja treba da se nastavi bez utjecaja s više dinamike na osnovu zasluga, političkog usklađivanja, solidarnosti u međunarodnim pitanjima i dogovorenih obaveza, navodi se u rezoluciji Evropskog parlamenta usvojene nakon današnjeg zasjedanja.

Evropski parlament je također glasao velikom većinom da se dozvoli kadndiatski status Ukrajini i Moldaviji, a Gruziji kada ispuni uslove, navodi se u tekstu Rezolucije.

– Evropski parlament pozdravlja prijave za članstvo Ukrajine, Republike Moldavije i Gruzije kao izraz evropskih težnji ljudi i njihove želje da žive u miru i sigurnosti u slobodnim, demokratskim i prosperitetnim zemljama koje održavaju dobrosusjedske odnose sa svim evropskim državama i uključivanje u sve bližu saradnju sa državama članicama EU. EP također pozdravlja službenu preporuku Komisije da se Ukrajini i Republici Moldaviji dodijeli status kandidata za članstvo u EU te evropska perspektiva Gruzije – navodi se u Rezoluciji.

(FENA)