Usvojene izmjene Zakona o provjeri imovine nosioca javnih funkcija u KS

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je izmjene Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija, kojeg je inicirao Ured za borbu protiv korupcije KS, centralno tijelo nadležno za implementaciju tog zakona.

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić objasnila je da se radi o poboljšanjima tehničke prirode u cilju otklanjanja propusta i nedostataka prvobitnog teksta tog zakona.

– Postoji potreba da se određene odredbe preciziraju. Uvodi se mogućnost digitalnog popunjavanja obrazca u cilju smanjenja mogućnosti greške. Također se implementira i mišljenje Ustavnog suda FBiH o tom zakonu – istakla je.

Ministrica je naglasila da se Zakonom sužava broj osoba koje su dužne podnositi prijavu osim nosilaca javnih funkcija i njihov bliskih srodnika,  jer je bilo nedovoljno precizno određeno ko spada u taj krug, ali da se uvodi termin osobe koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa nosiocem javne funkcije.

Zastupnici opozicije su smatrali da Zakon treba povući sa dnevnog reda te ga predložiti u nekoj drugoj i kompletnijoj formi.

Zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Haris Zahiragić smatra da će taj zakon sankcionisati zastupnike koji su legalno stekli imovinu, a ne kriminalce koji su na slobodi i koji dalje čine krivična djela te da ga je potrebno uskladiti sa Zakonom o VSTV-u.

Zastupnica SDA Jasmina Bišćević-Tokić tvrdi da Zakon ne tretira način ispitivanja porijekla imovine, što nije transparentno, već samo način podnošenja izvještaja o imovini.

Također je naglasila da će na narednoj tački tražiti da Ured za borbu protiv korupcije ne bude stručna služba KS, već da bude nezavisno samostalno tijelo.

Zastupnik Saveza za bolju budućnost (SBB) Zvonko Marić tvrdi da je Zakon pun manjkavosti te da ne odgovara ni vremenu ni ambijentu. Smatra da je potrebno proceduralno poboljšati Zakon.

Zastupnica Socijaldemokratske partije (SDP) Segmendina Srna zahvalila je Uredu za borbu protiv korupcije koji, kako je rečeno,  odgovorno radi na poboljšanu legislative u KS te  podržava sve izmjene koje će ih “pomaći naprijed”.

(FENA)