Vlada Federacije hoće da kupi Hidoeklektrane na Trebišnjici

Do ovog je došlo nakon što je najavljena dokapitalizacije dijela Elektroprivrede RS, odnosno HET-a, emisijom akcija u vrijednosti od čak 435 miliona maraka, što je za 50 miliona KM više od trenutne ukupne vrijednosti akcijskog kapitala društva.

Vlada Federacije BiH stava su da JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar, mogu učestovati u ovoj dokapitalizaciji i zbog toga im je u tom smislu upućena pisana preporuka.

“Preporučio sam federalnim elektroprivredama da uzmu učešće u dokapitalizaciji preduzeća “Hidroelektrane na Trebišnjici”. Energetska nezavisnost je naš strateški cilj. Ulaganja u obnovljive izvore energije će omogućiti Federaciji da tu nezavisnost sačuva”, naveo je premijer Federacije BiH Fadil Novalić na fejzbuk profilu.