Laži o upisu prvačića u Federaciji BiH

Laži o upisu prvačića u Federaciji BiH

“U Federaciji BiH nastavlja se trend smanjenja broja upisanih učenika u osnovne i srednje škole, a iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti procjenjuju kako će broj prvačića upisanih u prvi razred osnovne škole biti od 2 do 3 posto manji u odnosu na prethodnu školsku godinu, tj. da će biti upisano njih 18.300. Riječ je o smanjenju od oko 50 posto u odnosu na školsku 2011./2012. kad je broj upisanih prvašića u osnovne škole iznosio 35.524 prvačića.”

Ove je podatke u javnost izbacila Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i znanosti.
Kako je moguće da se zvanično serviraju potpuno netačni podaci ?

U 2011/2012. školskoj godini upisano je 21.841 prvačića. To je definitivno tačna brojka. A nikada nije upisan ovaj broj od 35.524. Ne znamo kakav je nesporazum u pitanju ali je to još jedan udar na ionako panično i anksiozno stanje među ljudima. I ova kao i druge brojne laži će se ubrzo proširiti kao istina po medijima.
Prema podacima tog istog Ministarstva obrazovanja Federacije, u školskoj 2011/2012.je upisano i po kantonima u Federaciji:

U USK – 2709, u Posavskom kantonu 318. prvačića, u Tuzli 4506, u ZE-Do kantonu 3774 prvačića. U Kantonu Sarajevo – 3988, u Livanjskom kantonu 615, u Podrinjskom kantonu 207, u Srednjobosanskom kantonu 2742 prvačića, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 1994 I Zapadnohercegovačkom 988 prvačića. To je precizno i tačno 21.841 prvačića ukupno upisanih te 2011/12. u Federaciji BiH.

Radi se o ozbiljnim grešakama koje mogu da izazovu ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva. Ono najgore je način na koji se obračunavaju ove brojke o smanjenju upisanih prvačića. I takve su daleko od istinite statistike. Recimo u odnosu na upis prvačića u 2011. godini., već u 2015. godini broj je bio za 301. prvačića manje upisanih.

Stvar je popravilo Sarajevo gdje je iznenada upisano 599 novih prvačića.

Dakle, cifra od 35.524 je vjerovatno zalutala kroz nesporazum. Uglavnom, lažna vijest da je za 10 godina prepolovljen upis prvačića je svugdje prenesena.

Valjda će to neko iz Ministarstva obrzovanja službeno demantirati i na kraju se izviniti zbog greške.