Predstavnici češke policije posjetili Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija održao je danas sastanak s predstavnicima policije Češke Republike kapetanima Andreom Fridrihovom, Zdenekom Solaiom, Milanom Rozumom i Mihalom Krejčijem, kojima su predstavlјeni kapaciteti, dosadašnji ostvareni rezulati i planovi u dalјem radu Agencije, a upriličen je i obilazak laboratorija.

Predstavnici policije Češke Republike posjetili su Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja tokom trajanja njihove studijske posjete koja se održavala sa cilјem upoznavanja sa načinima upravlјanja nezakonitim migracijama i tehnikama otkrivanja falsifikovanih dokumenata.

Uzimajući u obzir činjenicu da se Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, između ostalog, u okviru zakonskih nadležnosti bavi i forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima zaštitnih elemenata novčanica i dokumenata, predstavnici češke policije imali su priliku da se detalјnije upoznaju sa linijama rada u Laboratoriji za grafološka/grafoskopska vještačenja te steknu bolјu sliku o načinima otkrivanja falsifikovanih dokumenata.

Laboratorija za grafološka/grafoskopska vještačenja Agencije je trenutno jedina forenzička laboratorija u Bosni i Hercegovini koja ima akreditovanu metodu za zaštitne elemente novčanica i dokumenata u skladu sa međunarodnim standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018, saopćeno je iz Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja.

(FENA)