Šta manje smrdi – Kad premijer obećava energetsku nezavisnost i gasifikaciju ruskim gasom kao trajno rješenje

To što je predizborna kampanja počela i to što mnogi i u zemlji i u međunarodnoj zajednici tvrde da će izbora biti, bez obzira na sve, ne znači da se biračima može obećavati baš sve što god vam padne na pamet.

Federalni premijer Fadil Novalić je danas u Brezi, prema izvještajima medija, kazao da smatra da smo u BiH previše nervozno shvatili proces energetske tranzicije sa fosilnih goriva.

Nije baš da nema razloga za nervozu ako znamo da je Evropska energetska zajednica još u januaru uvela sankcije Bosni i Hercegovini zbog kršenja Direktive o sumporu u gorivima i nepoštivanja energetskih paketa o energiji i gasu. Što se tiče emisije ugljičnog dioksida postoji mogućnost da će BiH morati plaćati visoke novčane kazne, jer su naše termoelektrane među 10 najvećih zagađivača u Evropi.

Nakon sastanka s općinskim načelnikom Vedadom Jusićem, Novalić je istakao da će i EU koristiti ugalj do 2050., što je dug rok.

EU smanjuje količine uglja i time ograničava emisiju zagađivača u zrak, a mi nemamo nikakav plan čak ni do 2050. godine. Premijer Novalić nema razloga za nervozu jer razmišlja samo o četiri naredne godine novog mandata, a do 2050. neka razmišljaju oni koji dođu kasnije.

– Mi trenutno ne možemo i nećemo bez uglja i već sam za medije izjavio da manje smrdi dim od uglja nego visoke evropske cijene koje mi ne bi mogli plaćati, poručio je Novalić i dodao da BiH ne želi izgubiti energetsku nezavisnost.

Kao da je prvi put čuo za ozbiljnu potrebu i plan Evropske unije da se ograniči zagađenje iz termoelektrana, premijer je poručio da mi trenutno ne možemo I nećemo bez uglja, što niko nije tražio – ni trenutno ni dugoročno. Do 2020. godine je trebalo smanjiti emisiju ugljičnog dioksida za 20 posto, a mi nismo ni počeli smanjivati, već planiramo nove blokove. I nije problem u tome kako miriše dim od uglja, već to što je štetan po zdravlje.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, 558 od 100.000 osoba umre svake godine u BiH od direktnih posljedica zagađenja zraka, dok je Sarajevo često na vrhu ljestvice najzagađenijih gradova na svijetu. Studija Upravljanje zagađenjem zraka u Bosni i Hercegovini, rađena u oktobru 2019. godine, kaže da u BiH od posljedica izloženosti zagađenju zraka s PM2.5 svake godine prerano umre oko 3.300 ljudi. Oko 16 posto ovog tereta bolesti otpada na Sarajevo i Banju Luku.

Odmah nakon obećanja energetske nezavisnosti premijer obećava gasifikaciju Breze, kao da je upravo pronašao izvore prirodnog gasa u blizini. Gas zasad dolazi samo iz Rusije, a to što je donedavno dolazio preko Mađarske sad ispostavlja teške političke račune po nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ako je gasifikacija dugoročno rješenje, onda je prespektiva više nego sumorna i neizvjesna.

Nije premijer obećao da će Elektroprivreda plaćati ugalj po tržišnim cijenama, da će smanjiti profit stranim partnerima kojim isporučuje struju po nekoliko puta nižim cijenama od tržišnih, da će rudarima redovno plaćati doprinose. Obećao je da neće ukinuti ugalj – neće i ne može jer ga jeftino plaća.

Istovremeno, ne postoji nikakav plan energetske tranzicije, sa ili bez nervoze, koji bi u obzir uzeo strateški prelazak na čista goriva, sunčevu i vjetroenergiju koji će zamijeniti i gas i ugalj.

Ovakav prljavi “suverenizam” i šićardžijske kalkulacije zdravljem i životima ljudi otkrivaju licemjerstvo zalaganja za evropske integracije. Skupa je za vas Evropa, premijeru, tri hiljade života godišnje. Mi tražimo od vas evropske standarde, vi nam obećavate ono što manje smrdi.