U Hagu promovirana knjiga Ajše Hafizović-Hadžimešić “Na strani čovječnosti”

U Hagu je održana promocija knjige “Na strani čovječnosti” autorice Ajše Hafizović-Hadžimešić.  Knjiga je izdata povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici.

Objavljena je i na engleskom jeziku (“On the Side of Humanity”), sa intervjuima svih sudija, tužitelja i istražitelja Haškog tribunala koji su od početka radili u ime žrtava genocida i u njihovo ime se borili za istinu i pravdu. Osim toga, u knjizi se nalaze i intervjui sa djelatnicima ICMP-a, UN-a, Evropskog parlamenta, Vijeća Evrope i drugih.

Riječ je o jednom od najvećih autorskih poduhvata kad su u pitanju ratni zločini i rad Međunaordnog suda u Hagu.

Intervjui objedinjeni u ovoj knjizi nastajali su tokom dugogodišnjeg rada Ajše Hadžimešić u Islamskim informativnim novinama (INN) Preporod.

Rezultat je to zajedničke posvećenosti onih koji tragaju za istinom i pravdom za žrtve genocida i drugih zločina počinjenih u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine – puta onih koji su na strani čovječnosti.

Ocijenjeno je da knjiga sublimira jedan historijski kontekst uloge Haškog tribunala u dokazivanju genocida, ali i ulogu haškog naslijeđa u borbi protiv negiranja genocida, kroz intervjue onih koji su istraživali, dokazivali i presuđivali zločine genocida u Srebrenici.

Na promociji knjige govorili su Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serge Brammertz, tužilac i Abubacarr Tambadou, šef registrara. Nakon toga organizirana je panel-diskusija na kojoj su učestvovali autorica i brojni drugi govornici.

Knjiga je vrijednost koja je već stigla na brojne svjetske adrese i izazvala izuzetnu pažnju.

U Hagu, na ovoj promociji knjige Ajše Hadžimešić “Na strani čovječnosti” dogodila se najljepša svečanost pravde i istine.