U Sarajevu otvoren History fest, jedan od najznačajnijih skupova historičara jugoistočne Evrope

History fest, sedmi po redu, jedan od najznačajnjijih skupova historičara jugoistočne Evrope, otvoren je večeras u Sarajevu u organizaciji Udruženja za modernu historiju.

 

 

Otvoren je izložbom fotografija o stanju spomenika podignutih u socijalističkoj Jugoslaviji u sjećanje na tekovine narodnooslobodilačke borbe iz Drugog svjetskog rata, ali i o današnjem odnosu u zemljama nastalim raspadom zajedničke države prema tim objektima od kojih većina ima veliku umjetničku vrijednost i nosi snažne poruke o bratstvu.

Potom je uslijedio panel o Bošnjačkom saboru iz septembra 1993. godine, održanom u Sarajevu u Hotelu “Holiday Inn”, u teškom periodu za bošnjački narod i politički vrh tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini vođenog od 1992. do kraja 1995. godine.

Učesnike History festa pozdravili su aktuelna federalna ministrica kulture Jasna Duraković i potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je godinama u kontinuitetu podržavalo održavanje ovog skupa historičara, a ministrica Duraković je večeras obećala i daljnju podršku.

Pejanović je kazao da Udruženje za modernu historiju, s Husnijom Kamberovićem na čelu, ima zasluge za već postignutu prestižnost History festaa, mjesta za susrete historičara ne samo iz Bosne i Hercegovine već i regionalnih i evropskih. Ovogodišnji festival je važan i zato što se održava u jubilarnoj godini od zasjedanja AVNOJ-a 1943. godine u Jajcu te prethodnog prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a iz iste godine u Mrkonjić Gradu, kada je obnovljena vijekovna, odnosno uspostavljena moderna državnost Bosne i Hercegovine.

Kako je prilikom otvorenja najavio Husnija Kamberović, History fest će ove godine dijelom biti održan i izvan Sarajeva, u Konjicu i Jablanici, a okvirna tema opširnog programa su nacije, države i evropske integracije. Naglašava temu o 1943. kao godini AVNOJ-a i stvaranju jugoslovenske države u Drugom svjetskom ratu te tadašnjih velikih bitaka vođenih na tlu Bosne i Hercegovine.

Uz zahvalnost nizu sponzora, Kamberović je izrazio nadu da podrška bosanskohercegovačkih institucija neće izostati ni iduće godine budući da od sponzora izvan BiH, prvenstveno Fond za otvoreno društvo, prestaje finansirati ovakve manifestacije.

Prema programu, posljednji dan ovogodišnjeg History festa bit će petak, 9. juna.

(FENA)