World Vision BiH – Društveno-odgovorne kompanije rade za dobrobit ranjive djece u BiH

Uz podršku građana i društveno-dogovornih kompanija, World Vision BiH uspješno provodi program stipendiranja ranjive djece ‘Njihovi snovi trebaju vašu podršku’.

 

Radeći u nerazvijenim zajednicama i uvidjevši probleme sa kojima se susreću najranjivija djeca i njihovi roditelji, World Vision je razvio program koji djeci prvo omogućava zadovoljenje osnovnih životnih potreba, a zatim i izgradnju životnih vještina i razvoj talenata.

– Djeca na ovaj način razvijaju samopouzdanje, razvijaju kvalitetne odnose sa prijateljima i odraslim osobama u njihovoj okolini, te spremniji ulaze u tinejdžersko doba i vrijeme odabira budućeg zanimanja – izjavila je Dragana Bulić, vršiteljica dužnosti direktorice World Visiona BiH.

Kroz program je djeci obezbijeđena užina, adekvatna odjeća i obuća, pribor za školu i prevoz do škole, te pristup uslugama važnim za njihov napredak, kao što su usluge logopeda, pomoć u učenju, učlanjenje u klubove i kurseve koji potiču razvoj njihovih talenata. Djeci koja su izrazila tu potrebu i želju je nabavljen sitni alat za bavljenje hobijem, ili sitna stoka čijim uzgojem se poboljšava ekonomska stabilnost porodice. Sve aktivnosti se planiraju na osnovu želje stipendiranog djeteta i dogovora sa njegovim ili njenim roditeljima ili starateljima.

– Potrebe na terenu su zaista velike, te se ovisno o specifičnoj situaciji djeci obezbjeđuju i medicinska pomagala kao što je ortopedska obuća, ali i lijekovi – dodaje Bulić.

Svjesni da roditelji u BiH čine sve što mogu kako bi zadovoljili dječije potrebe, ali da porodice bez stalnih primanja nemaju mogućnosti pružiti im sve potrebo, World Vision BiH je na uključenje u program pozvao građane i društveno-odgovorne kompanije, saopćeno je iz World Visiona BiH.

U program ‘Njihovi snovi trebaju vašu podršku’ uključena su djeca iz BiH, a World Vision kontinuirano na terenu prikuplja informacije o djeci u potrebi.

– Naše osoblje je stalno na terenu i znaju šta se događa u nerazvijenim zajednicama, ali nam u tome pomažu i naši partneri centri za socijalni rad, lokalne organizacije i škole – kaže Bulić.

Iz World Visiona BiH zahvaljuju svim prijateljima na dosadašnjoj pruženoj podršci, te pozivaju i sve ostale kompanije i građane u BiH, ali i u dijaspori, da svojim doprinosom potaknu promjenu u životu ranjive djece.

(FENA)